Emeryci z powiatu wejherowskiego spotkali się w Leśniczówce Muza
W Leśniczówce Muza, emeryci i renciści z powiatu wejherowskiego spotkali się, aby integrować się i wymieniać doświadczenia. W wydarzeniu uczestniczył również zastępca prezydenta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz, który podkreślił znaczenie spotkań na łonie natury.
  1. Spotkanie z zastępcą prezydenta Wejherowa
  2. Integracja i rozmowy o działalności związku
  3. Wsparcie lokalnych władz i sponsorów
  4. Wzrost liczby członków związku

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, uczestniczył w spotkaniu emerytów i rencistów, które odbyło się w malowniczej Leśniczówce Muza. Podkreślił, że takie wydarzenia są doskonałą okazją do integracji na świeżym powietrzu oraz wymiany doświadczeń w przyjemnym otoczeniu. Życzył wszystkim uczestnikom udanego spotkania.

Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wejherowie, Andrzej Nowacki, zaznaczył, że organizacja stara się aktywnie działać, choć nie porusza tematów politycznych. "Organizując ten zjazd chcieliśmy naszym władzom samorządowym pokazać, że istniejemy i działamy oraz prosimy o to, aby nas zauważano. Jesteśmy aktywni, ale neutralni. Nie rozmawiamy o polityce, lecz o wrażeniach z wycieczek, edukacji przyrodniczej i z konieczności - o zdrowiu" – powiedział Andrzej Nowacki.

Spotkania takie jak to w Leśniczówce Muza nie tylko sprzyjają integracji, ale również budowaniu więzi i wzajemnej pomocy. "Najważniejsze jest jednoczenie się i integracja. Wyciągnęliśmy ludzi z domów, którzy zawiązują przyjaźnie, pomagają sobie nawzajem i dzięki temu czują się odmłodzeni. A my jako zarząd czynimy wszystko, żeby nasi członkowie byli zadowoleni z przynależności do PZREiI. Dziękujemy za okazywaną pomoc i zrozumienie Prezydentowi Miasta Wejherowa" – dodał prezes Nowacki.

Finansowanie działalności związku to nie lada wyzwanie. Organizacja może liczyć głównie na granty od lokalnych władz samorządowych oraz wsparcie sponsorów. Choć przyznawane środki nie zawsze są wystarczające, każda pozyskana złotówka jest ceniona. W ubiegłym roku zorganizowano 18 wycieczek i spotkań, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Aby ułatwić finansowanie droższych wycieczek, wprowadzono ratalny system opłat.

Liczba członków związku znacząco wzrosła w ostatnich latach. Gdy Andrzej Nowacki rozpoczynał swoją kadencję, wejherowski oddział PZERiI liczył około 150 członków, obecnie jest ich prawie 400. Oddziały terenowe, takie jak Bożepole, Strzebielino i Choczewo, również mają liczne grono członków, co łącznie daje prawie 600 osób zrzeszonych w organizacji.

Takie spotkania i działania związku pokazują, jak ważna jest aktywność społeczna i wzajemne wsparcie, szczególnie wśród seniorów, którzy dzięki temu czują się bardziej zaangażowani i docenieni.


Wg inf z: Urząd Miasta Wejherowo