Ukazał się Wejherowski Rocznik Kulturalny
Ukazał się Wejherowski Rocznik Kulturalny

Dzięki czwórporozumieniu wejherowskich instytucji kultury ukazało się kolejne wydanie Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego, tym razem za 2021 rok.

W roczniku znajdziemy wiele interesujących publikacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie oraz Wejherowskiego Centrum Kultury-Filharmonii Kaszubskiej. Stanowisko redaktora naczelnego tegorocznego wydania przypadło Henrykowi Połchowskiemu.

Wejherowski Rocznik Kulturalny jest wydawany od 2015 roku. Publikacja przedstawia wydarzenia kulturalne, jakie były realizowane w danym roku. Są one prezentowane w różnych formach - wywiadu, reportażu, czy artykułu popularnonaukowego wzbogacone fotografiami. W tym roku na okładce znalazł się zespół Art n Voices, który w minionym roku otrzymał prestiżową nagrodę Fryderyka w kategorii muzyki poważnej.

Książka ukazała się w Wydawnictwie REGION w Gdyni w nakładzie 200 egzemplarzy. Zainteresowani treścią publikacji czytelnicy mogą nabyć najnowsze wydanie "Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego" w siedzibach wspomnianych czterech instytucji.

W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta, Arkadiusz Kraszkiewicz, który pogratulował wszystkim instytucjom bardzo udanego roku oraz kolejnej pięknej publikacji.