Uczniowie z Wejherowa pomagają żabom wrócić do stawów
Wiosenne działania edukacyjne na rzecz ochrony płazów w naszym mieście przynoszą wymierne efekty. Uczniowie lokalnej szkoły podstawowej z inicjatywy nauczycieli i przy wsparciu władz miasta aktywnie uczestniczą w przenoszeniu żab do bezpiecznych miejsc.
  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z nauczycielami pomagają żabom dotrzeć do stawów.
  2. Prezydent miasta oraz jego zastępca włączyli się w akcję, podkreślając jej edukacyjne znaczenie.
  3. Płazy, wskazujące stan środowiska, potrzebują ochrony, zwłaszcza w okresie migracji do miejsc lęgowych.
  4. Zwrócono uwagę kierowcom na konieczność ostrożnej jazdy w rejonach, gdzie płazy mogą przechodzić.

W naszej społeczności każda inicjatywa na rzecz ochrony przyrody zasługuje na uwagę. Szczególnie cenna jest aktywność młodych osób, które pod okiem nauczycieli uczą się odpowiedzialności za nasze naturalne otoczenie. Prezydent Krzysztof Hildebrandt podczas akcji podkreślił: "Jest to żywa lekcja przyrody, z której uczniowie zdobywają długotrwałą wiedzę na temat świata zwierząt".

Płazy, jak ropucha szara, która jest dominującym gatunkiem w naszym regionie, odgrywają kluczową rolę w ekosystemie. Są one naturalnymi regulatorami populacji owadów, a także wskaźnikiem czystości środowiska. Niestety, ich droga do zbiorników wodnych, gdzie odbywają rozród, często wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, w tym z ruchem drogowym.

Apele do kierowców o ostrożność mają kluczowe znaczenie. Przez ulice, które są często trasami migracji tych małych zwierząt, należy poruszać się z większą uwagą, szczególnie w okresie wiosennym. Ponadto, istotne jest, aby nie uszkadzać barier, które zostały ustawione w celu ochrony płazów przed dostaniem się na jezdnię.

Dzięki takim działaniom nie tylko chronimy te wrażliwe gatunki, ale również edukujemy młodsze pokolenia, kształtując postawy proekologiczne, które są niezbędne dla przyszłości naszej planety.


Wg inf z: UM Wejherowo