UM Wejherowo: Szkolny ogródek
Zaangażowanie społeczności szkolnej SP 6 w Wejherowie zaowocowało stworzeniem niezwykłego projektu edukacyjnego. "Miododajne rabatki Szóstki pod klonem" to inicjatywa, która przekształca szkolny ogródek w żywą pracownię biologiczno-ekologiczną, gdzie uczniowie mogą bezpośrednio obserwować i uczestniczyć w uprawie roślin przyciągających owady zapylające.
  1. Projekt "Miododajne rabatki" to innowacyjne podejście do edukacji przyrodniczej.
  2. Uczniowie mają możliwość praktycznej nauki o roślinach miododajnych i ich pielęgnacji.
  3. Ogródek służy jako miejsce odbywania lekcji z zakresu przyrody i ekologii.
  4. Plony z ogródka wykorzystywane są w szkolnej stołówce.

Plony uzyskane z rabatek nie tylko wzbogacają dietę uczniów, ale też stanowią doskonały materiał dydaktyczny. "Mamy nadzieję, że z roku na rok liczba rabatek wzrośnie, jeszcze bardziej służąc społeczności SP nr 6" – mówi Piotr Litwin, dyrektor szkoły.

Realizacja tego projektu stanowi doskonały przykład na to, jak praktyczne działania mogą wspierać proces edukacyjny oraz budować świadomość ekologiczną młodego pokolenia. Dzięki takim inicjatywom uczniowie nie tylko uczą się o biologii, ale również o odpowiedzialności za środowisko i znaczeniu bioróżnorodności.


Źródło: UM Wejherowo