Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.

 

 

Pliki

( Ulotka 500+ rodzic v.2.pdf ) ( Ulotka 500+ opiekun v.2.pdf ) ( Ulotka RKO dla rodziców v.2.pdf ) ( Ulotka RKO dziecko na wychowanie v.2.pdf )