Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Oświadczenie Urzędu Miejskiego ws. Przedszkola na Os. Tysiąclecia PP 7

W związku z informacjami publikowanymi przez niektóre media, jak również różnymi zmanipulowanymi materiałami ukazującymi się w internecie, na temat dialogu prowadzonego w latach 2017 i 2018 pomiędzy władzami miasta a Alicją Ratajczak, Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Przygoda”, potwierdzamy, że były prowadzone rozmowy nt. potencjalnego przedłużenia umowy najmu obiektu na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie. Były także wymieniane pisma pomiędzy stronami. Wyjaśniamy jednak, że ostatecznym efektem tych rozmów będących wynikiem zarówno warunków wyjściowych, jak również planów Urzędu wobec budynku było zawarcie w dniu 19 grudnia 2018 r. umowy użytkowania na czas określony, której czas obowiązywania wyznaczono w § 3 pkt. 1 do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Wspomniana umowa została świadomie i dobrowolnie podpisana przez obie strony i było to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ostatecznie obowiązujące w niej warunki. Tym samym kłamstwem jest publikowanie oświadczeń sugerujących, że obowiązują jakiekolwiek inne ustalenia niż te poczynione na drodze formalnej. Jedynym wiążącym dokumentem jest umowa pomiędzy stronami, która przestała obowiązywać z końcem czerwca 2019 roku.

Jako samorząd musimy reagować i dostosowywać się do zmian zachodzących w prawie. Jesteśmy zobligowani do realizacji polityki Rządu w zakresie edukacji. Zakłada ona tworzenie jak największej liczby tanich dla rodziców miejsc w przedszkolach publicznych. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie miejsc w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na terenie miasta Wejherowo. Jednoznacznie stwierdzamy, że właśnie to stało u podstaw podpisania ostatniej umowy pomiędzy dyrekcją Przedszkola „Przygoda” a Urzędem Miasta.

Mając na uwadze powyższe oświadczamy, że działania podejmowane przez Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Przygoda” są bezprawne. Uniemożliwienie przedstawicielom Urzędu Miasta wstępu na teren placówki, oprócz karygodnego naruszenia warunków umowy, oznacza również opóźnienia w niezbędnych pracach remontowych, których wykonanie zostało zaplanowane z myślą o dzieciach mających rozpocząć nowy rok szkolny 1 września w budynku na Os. Tysiąclecia PP 7. Jako strona poszkodowana będziemy wnioskować o to, aby dyrekcja placówki została obciążona wszystkimi kosztami, które są konsekwencją naruszenia warunków umowy.

W załączeniu przedstawiamy umowy podpisane z Dyrekcją Przedszkola Niepublicznego „Przygoda”.

Informujemy ponadto, że jednym z obowiązków Urzędu Miejskiego jest podejmowanie działań remontowych – takich jak te, które od dn. 08.07.2019 r. są prowadzone w sąsiedztwie budynku przedszkola. Do żadnych niebezpiecznych sytuacji nie powinno dojść, gdyż w budynku nie powinny przebywać już dzieci i inne osoby związane z przedszkolem. W tej sytuacji wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia w budynku i jego otoczeniu ponosi Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Przygoda”. Zaznaczamy, że Urząd Miejski ma obowiązek realizować politykę Rządu polegającą na zapewnieniu możliwie największej liczby miejsc w przedszkolach publicznych, dlatego będziemy dążyli do jak najszybszego, a przy tym zgodnego z prawem, wyegzekwowania obowiązku opuszczenia budynku przez podmiot reprezentowany przez Panią Alicję Ratajczak.