Nowa inicjatywa - Wejherowska Karta Seniora

W wejherowskim ratuszu spotkali się członkowie Wejherowskiego Zespołu ds. Seniorów, którym kieruje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Podczas spotkania omawiano m.in. inicjatywę uruchomienia w Wejherowie „Karty Seniora”.

Wejherowski Zespół ds. Seniorów stanowi organ doradczy i inicjatywny Prezydenta Miasta Wejherowa w zakresie spraw dotyczących osób starszych. Jedną z inicjatyw podjętych przez Zespół jest stworzenie i uruchomienie „Wejherowskiej Karty Seniora”.

W ostatnich tygodniach członkowie zespołu przeprowadzili wstępną analizę możliwości uruchomienia takiego programu. Chodziło głównie o informację czy firmy lub instytucje funkcjonujące w Wejherowie byłyby zainteresowane przystąpieniem do „Karty Seniora” w zakresie np. udzielania upustów na towary czy usługi, świadczenie nieodpłatnych usług lub innych form wspierania seniorów.

- Uczestnictwo w Wejherowskiej Karcie Seniora będzie wiązało się z szeroką promocją takich podmiotów jako firm czy instytucji przyjaznych seniorom i budujących pozytywny wizerunek miasta – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Zachęcam  do składania deklaracji
i włączenie się w tę inicjatywę.

Bliższych informacji udziela Zespół ds. społeczno-ekonomicznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, tel. 58 677 70 53.