Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa NA ŻYWO

W poniedziałek, 30 stycznia od godziny 12:00 w wejherowskim Ratuszu trwać będą obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Wejherowa, które będą dotyczyły tzw. "Galerii Srebna", czyli budowy obiektów handlowych i drogi dojazdowej na terenie pomiędzy ulicami Wałową, Srebny Potok i Sienkiewicza w centrum Wejherowa.

Właściciel terenu zwrócił się do Rady Miasta z wnioskiem o doprowadzenie do zawarcia ugód w sprawie 1.869.610 zł kar umownych za opóźnienie realizacji obiektów handlowych i drogi dojazdowej, które naliczył i egzekwuje od właściciela Prezydent Miasta oraz o przesunięcie wyznaczonego przez Prezydenta terminu realizacji ww. inwestycji. Właściciel terenu, który został zaproszony na sesję, chcę przedstawić swoje aktualne plany inwestycyjne dotyczące budowy obiektów handlowych i drogi dojazdowej.

TRANSMISJA NA ŻYWO