03 października 2019 rok Straż Miejska zleciła odholowanie na dozorowany parking pięć wraków samochodowych. Wcześniej w tych sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające celem ustalenia ich właścicieli. Potem każdemu wydano  nakaz  usunięcia wraku w określonym przez Straż Miejską terminie. Wszyscy otrzymali też informację , że jeśli w wyznaczonym terminie pojazd  nie zostanie usunięty, czynność tą za nich wykona, na ich koszt Straż Miejska. Tak też się stało. Trzy pojazdy zakwalifikowano jako wraki, a dwa jako odpady.  Na drogach stoją jeszcze cztery wraki. W tych sprawach prowadzone są jeszcze czynności sprawdzające. Należy też dodać , że od początku tego roku na drogach i placach miasta Wejherowa strażnicy ujawnili 65 wraków samochodowych. 52 pojazdy po wydanych nakazach usunięte zostały z dróg i parkingów przez ich właścicieli, 9 odholowano na dozorowany parking, a w 4 przypadkach nadal prowadzone są czynności. Niepokojącym jest fakt, że z roku na rok w mieście na drogach pozostawia się  coraz  tzw. wraków. Blokują one miejsca parkingowe innym użytkownikom pojazdów. Są też miejscem gromadzenia się w nich dzieci i bezdomnych.