Miasto nawiązało współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał porozumienie o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z o.o.

W imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej porozumienie podpisali prezes zarządu Przemysław Sztandera oraz wiceprezes Paweł Lulewicz.

W ramach zawartej umowy obie strony zobowiązują się do podejmowania działań na rzecz rozwoju naszego regionu poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorców i napływu nowych inwestycji, jednocześnie realizując zadania skierowane na stymulowanie gospodarki inwestycyjnej.

- Podpisanie porozumienia niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla nas, jak i dla spółki. Ma ono stanowić ważny krok na drodze tworzenia jak najlepszych warunków inwestycyjnych, a przede wszystkim przyczynić się do rozwoju gospodarki naszego miasta. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy podczas realizacji wspólnej promocji dotyczącej inwestycji na terenie Gminy Miasta Wejherowa, a także zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dzięki temu może zwiększyć się liczba potencjalnych inwestorów – podkreśla zastępca prezydenta Wejherowa, Beata Rutkiewicz.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.