Zarząd Stowarzyszenia Małe Trójmiasto Kaszubskie otrzymał absolutorium

W Filharmonii Kaszubskiej spotkali się członkowie Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Podczas walnego zebrania członków MTK przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie zarządu oraz jednogłośnie udzielono mu absolutorium.

Podczas posiedzenia podsumowano miniony rok działalności stowarzyszenia, rozmawiano także o najbliższych planach, a także o organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych.

Jak powiedział prezes Zarządu Małego Trójmiasta Kaszubskiego Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, w ubiegłym roku trwały prace przygotowawcze – po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa - do VI edycji Konkursu Chórów Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Finał tego konkursu odbył się w Filharmonii Kaszubskiej 31 stycznia 2023 r. Przy okazji VI edycji konkursu uczczono obchody 20-lecia MTK, które powstało w listopadzie 2001 r. przyznając nagrodę specjalną.