Prezydent Wejherowa nagrodził wejherowskie pielęgniarki

W Filharmonii Kaszubskiej odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, podczas których prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Nagrodą Prezydenta Miasta dwie wejherowskie pielęgniarki – Katarzynę Nastały i Katarzynę Rapę.

Pomimo ogromnego postępu technologicznego w medycynie, nic nie jest w stanie zastąpić troski, ciepła i wsparcia, jaką daje drugi człowiek. Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, to właśnie pielęgniarki, pielęgniarze, położne i opiekuni medyczni, towarzyszą nam w najtrudniejszych chwilach podczas pobytu w szpitalu. Dlatego ten dzień jest najlepszą okazją, aby podziękować za ich ciężką pracę. Do życzeń dołączył się Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

- Święto pielęgniarek i położnych jest dobrą okazją do podkreślenia jak ważną rolę wobec człowieka i społeczeństwa pełnią pielęgniarki i położne – mówił Krzysztof Hildebrandt, prezydenta Wejherowa. - Dziękuję za wielkie serce, za poświęcony czas i okazywanie szacunku chorym, niesienie pomocy potrzebującym, za ogromne pokłady cierpliwości i życzliwości, wyrozumiałości, siły i odwagi, za profesjonalizm w działaniu oraz wdrażanie innowacyjnych procedur medycznych, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.

Wyróżnione pielęgniarki

Katarzyna Nastały, pielęgniarka Koordynująca ds. Epidemiologii Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie od 36 lat związana jest zawodowo z tym szpitalem. Jest laureatką Złotego czepka. Zaangażowana jest w pracę na rzecz poprawy jakości jako audytor wewnętrzny, jest autorką licznych procedur medycznych i specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
i epidemiologicznego. Te umiejętności szczególnie widoczne były w trudnym czasie pandemii COVID-19, kiedy to wykazała się profesjonalizmem w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Katarzyna Rapa, opiekun medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
i wolontariuszka Hospicjum Domowego im. Św. Judy Tadeusza w Wejherowie, z wejherowskim szpitalem związana od 28 lat. Jest prekursorem zawodu opiekuna w Szpitalu w Wejherowie. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach dokształcających
i konferencjach.