Pożegnanie ósmoklasistów dziewiątki

Podczas uroczystej gali w auli dawnego gimnazjum przy rondzie pożegnano absolwentów klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen. J. Wybickiego. Wiele ciepłych słów pod adresem odchodzących ósmoklasistów powiedziała Olga Tomaszewska - dyrektor SP 9, a także zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

- To tutaj w murach tej szkoły zostawiliście swoje najpiękniejsze lata dzieciństwa, lata beztroski. Od teraz zaczniecie wchodzić powoli w świat młodzieży i ludzi dorosłych. Chcieliśmy was w naszej szkole przygotować jak najlepiej do nowego etapu edukacji i życia. Mamy nadzieję, że ta praca zostanie wykorzystana dobrze. Nie dajcie się przeciwnościom losu i spełniajcie swoje marzenia - powiedziała dyrektor Olga Tomaszewska życząc absolwentom powodzenia w dalszej nauce.

Do życzeń przyłączył się zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz życząc absolwentom "dziewiątki", aby w dalszej edukacji rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Życzył im także dokonania trafnego wyboru szkoły średniej i pomyślności w dalszej edukacji. Podziękował również rodzicom za trud wychowawczy i współpracę ze szkołą.

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz podziękował odchodzącej na emeryturę pedagog szkoły Lucynie Bigus i wręczył jej Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa. Ogłosił również, że od 1 września decyzją Prezydenta Miasta Wejherowa funkcje dyrektora szkoły przez kolejne lata pełnić będzie nadal dotychczasowa dyrektor Pani Olga Tomaszewska.

Grupa najaktywniejszych rodziców otrzymała podziękowania za współpracę ze szkołą. W gronie tym znaleźli się m.in. Magdalena Papke, Romana Skrzypkowska, Lucyna Fijałkowska, Izabela Chrzan, Elżbieta Szlagowski, Katarzyna Grzywacz, Justyna Kisielewska, Karolina Dybowska i inni.

Tytuł wyjątkowego absolwenta Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, stypendium motywacyjne za wyniki w nauce oraz Złotą Tarczę i świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Witold Milewski. Stypendia motywacyjne, Złotą tarczę oraz świadectwa z wyróżnieniem otrzymali także: Marta Fijałkowska, Mateusz Woźniak, Oliwia Buda i Jan Skrzypkowski. Grupa uczniów, którzy ukończyli szkołę ze średnią min. 5.0 otrzymali Złote Tarcze i świadectwa z wyróżnieniem.

W zabawnej części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pod kierunkiem Aleksandry Janus.