Projekt Fundacji „Autyzm-Brand New Brain”

Siedem osób w spectrum autyzmu weźmie udział w kolejnym projekcie fundacji „Autyzm-Brand New Brain” polegającym na uspołecznianiu i uzawodawianiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki na realizację projektu przekazał prezes fundacji Izabeli Mindze, Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Jak mówi Izabela Minga, Prezes Fundacji "Autyzm- Brand New Brain"(tłum. zupełnie nowy mózg), projekt polega na włączeniu osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, umożliwienie im poznania różnych zawodów w sposób praktyczny, zmierzenia się z punktualnością, systematycznością oraz poczuciem bycia ważnym i docenionym. Miasto Wejherowo po raz kolejny dofinansowuje ten ważny społecznie  projekt.

- Podopieczni naszej fundacji będą wykonywać różne zadania m.in. w wejherowskiej bibliotece, w parku i w EKOFABRYCE – mówi Izabela Minga. - Głównym celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko propagowanie wiedzy na temat Autystycznego Spektrum Zaburzeń, ale wspieranie działań mających na celu pomoc w usamodzielnianiu i uzawodawianiu osób, które z uwagi na swoją nieneurotypową naturę, mają problem w odnalezieniu się w rzeczywistości.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku fundacja zrealizowała ten projekt po raz pierwszy i został on bardzo dobrze przyjęty zarówno przez uczestników, jak i pracowników firm, w których przebywali podopieczni fundacji.