Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Ratownik medyczny – opis zawodu

Praca ratownika medycznego polega na udzielaniu świadczeń medycznych osobom, które w wyniku urazów, wypadków lub nagłych ataków choroby potrzebują pilnej pomocy medycznej. Zwłaszcza jeśli zagrożone jest życie pacjenta lub jego zdrowie. Zadaniem ratownika medycznego jest jak najszybsze dotarcie do miejsca przebywania pacjenta, udzielenia mu pierwszej pomocy, możliwie najskuteczniejsze podtrzymywanie go przy życiu, umieszczenie w karetce i jak najszybsze bezpieczne przetransportowanie do najbliższego szpitala lub innego punktu, gdzie otrzyma profesjonalną pomoc lekarską.

Szczegóły na temat pracy ratownika medycznego szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/praca-ratownika-medycznego/

Uprawnienia ratownika medycznego

Ratownik medyczny ma uprawnienia do dokonywania wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta, towarzyszenia mu przez całą podróż do szpitala. A także zabezpieczaniu terenu czy podawaniu niektórych leków. Do podtrzymywania funkcji życiowych ma prawo też używać specjalistycznego sprzętu jak choćby defibrylator oraz podawanie kroplówki w karetce. Szczegółowe uprawnienia ratowników medycznych określa ustawa.

Ratownik medyczny – wymagania zawodowe

By pracować jako ratownik medyczny, trzeba ukończyć odpowiednie wyższe wykształcenie kierunkowe. Do wyboru jest ratownictwo na wyższej uczelni albo medyczne szkoły policealne, a także pewne kursy zawodowe. Każdy wariant ma w swoim programie cykl zajęć teoretycznych z zakresu medycyny, farmakologii i psychologii wypadków, ale także zajęcia praktyczne pod pieczą prawdziwych medyków. Całość kończy się egzaminem i otrzymaniem uprawnień zawodowych. Oprócz tego ratownik medyczny musi wykazywać pewne cechy osobowościowe – musi sam posiadać dobre zdrowie, kondycję fizyczną, prawo jazdy i umiejętność do pracy w zespole i trudnych warunkach. Bardzo istotna jest odporność na stres i presję czasu czy paniki, którą wywołują nieszczęśliwe zdarzenia albo reakcja bliskich osoby poszkodowanej. Ratownik medyczny powinien nie tylko sam zachować zimną krew, ale też potrafić uspokoić sytuację.

Więcej o tym jak zostać ratownikiem medycznym przeczytasz na https://www.zlecenia.pl/blog/ratownik-medyczny-kto-i-jak-moze-nim-zostac/.

Ratownik medyczny – warunki pracy

Głównym miejscem pracy ratownika medycznego jest oddział ratunkowy i karetka, którą zmierza do osób poszkodowanych. Praca jest stresująca i odpowiedzialna. Oprócz tego ratownik medycznych, z racji bardzo bezpośredniego kontaktu z chorym, może grozić przenoszeniem się chorób zakaźnych lub innego rodzaju patogenów. Pewne ryzyko zawsze stwarza także szybką jazdą karetką, która, mimo iż jest w pełni uzasadniona i stanowi przejazd uprzywilejowany, nadal może sama ulec wypadkowi. Praca ma charakter zmianowy i odbywać może się o każdej porze doby i w każdy dzień miesiąca.

Ratownik medyczny – zatrudnienie i zarobki

W zawodzie ratownika medycznego zatrudnienie znaleźć można przede wszystkim w szpitalach, ale też i pogotowiach górskich, lotniczych czy w ramach jednostek ratunkowych organizowanych obok nadrzędnych służb. Ratownik może też prowadzić działalność naukową i dydaktyczną, choć to zajęcie dla osób bardziej doświadczonych. W Polsce przeciętne zarobki ratownika medycznego na etacie wynoszą 3290 zł brutto.