Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Sukces wejherowskich pracowników socjalnych

Projekt "Rodzina na horyzoncie" przeprowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym dla pracowników socjalnych. W ramach konkursu zgłoszono 25 projektów socjalnych z 11. województw.

Celem konkursu zorganizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie oraz Uniwesytet Szczeciński, było wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej projektów socjalnych, których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Jak powiedziała Anna Kosmalska, dyrektor wejherowskiego MOPS, która w Warszawie odebrała nagrodę z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS Marcina Zielenieckiego, do wejherowskiego projektu przystąpiło dziesięć mam, ale w działania projektowe włączono dzieci i całe rodziny.

- W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań i warsztatów dla rodziców oraz zajęć dla dzieci prowadzonych przez psychologów, doradcę finansowego, trenera szkoły dla rodziców, policjantów, pedagoga i asystentów rodziny – mówi Anna Kosmalska.

Komisja konkursowa z 25. zgłoszonych projektów, najwyżej oceniła 16 projektów socjalnych, a 9 wyróżniła. Oceniła, że wszystkie działania projektowe stanowiły profesjonalne wsparcie rodziny mające na celu poprawę trudnej sytuacji, zwiększenie sprawczości, polepszenie warunków życia, integrację i pogłębienie więzi rodzinnych, a także odzyskanie poczucia niezależności i własnej wartości.

- Gratuluję wejherowskim pracownikom socjalnym i dyrekcji ośrodka, których projekt został zauważony i nagrodzony w ogólnopolskim konkursie – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Pomoc społeczna we współczesnym świecie jest niezwykle ważna - stawia przed pracownikiem socjalnym wiele wyzwań. To konieczność podejmowania różnych inicjatyw, wdrażania skutecznych form i metod działań pomocowych.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa podkreślił, że pracownicy socjalni służą swoim podopiecznym nie tylko radą, wsparciem, sercem, ale także pobudzają do aktywności społecznej.

- Takim przykładem może być nasz ośrodek, którego zaangażowanie i kreatywność zostały wysoko ocenione w skali kraju – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.

Dodajmy, że pierwsze miejsce w konkursie zdobył projekt "Power mama" zrealizowany przez GOPS w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie), natomiast drugie - projekt "Z mamą i tatą razem spędzać czas" realizowany przez GCPR w Gorzowie (Lubuskie).