Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Na skwerze przed jednostką wojskową Marynarki Wojennej RP oddano hołd polskim żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny i ofiarom zbrodni hitlerowskich popełnionych podczas II wojny światowej. Szczególną pamięć okazano żołnierzom 1 Morskiego Pułku Strzelców, którzy walczyli w obronie ziemi wejherowskiej i Kępy Oksywskiej w Gdyni.

Po złożeniu meldunku dowódcy garnizonu kmdr. Jackowi Wieczorkowi przez szefa Wydziału Administracyjnego 18 WOG mjr. Tomasza Wojciechowskiego oraz wciągnięciu flagi państwowej na maszt został odegrany Hymn Państwowy. W swoim wystąpieniu dowódca 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego kmdr Jacek Wieczorek powiedział, że uroczystość  odbywa się w symbolicznym miejscu, z którego żołnierze 1 Morskiego Pułku Strzelców wyruszyli z koszar do walki w obronie Ojczyzny.

- 80 lat temu 1 września 1939 roku salwy z pancernika Schleswig-Holstein w kierunku polskich składów na Westerplatte obwieściły światu II wojnę światową - powiedział kmdr Jacek Wieczorek przypominając, że 17 września 1939 roku na polskie tereny wkroczyła też Armia Czerwona wypełniając postanowienia tajnego protokołu dodatkowego Ribbentrop-Mołotow. W ten sposób żołnierze Hitlera i Rosji podali sobie dłonie dokonując de facto czwartego rozbioru Polski, co było tragedią naszego narodu i państwa. Podkreślił, że była to również tragedia Estończyków, Finów, Litwinów i Łotyszów, a każdy dzień kampanii wrześniowej był bohaterstwem polskiego żołnierza.   

O służbie żołnierzy 1 Batalionu Morskiego oraz 1 Morskiego Pułku Strzelców, które przed wybuchem II wojny światowej stacjonowały w Wejherowie, opowiadał bardzo ciekawie Piotr Ksążek - przedstawiciel Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Sympatyków Jednostki Wojskowej w Wejherowie. Piotr Książek przypomniał, że załogę Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez wiele lat szkolono właśnie w Wejherowie, a pierwsi żołnierze, którzy przybyli pełnić służbę na Westerplatte w 1933 roku, to byli żołnierze 1 Batalionu Morskiego z Wejherowa.

Głos zabrał także kapelan wojskowy kpt. Adam Tur.

Celem uczczenia wszystkich ofiar II wojny światowej odbył się apel pamięci, który przeprowadził kmdr ppor. Arkadiusz Kąkol. Po salwie honorowej delegacje uczestniczące w uroczystości, w tym władze powiatu, kombatanci, dowództwo garnizonu i służby mundurowe, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców.

W imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa kwiaty złożyli: zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara i komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca. Kwiaty zostały złożone także na Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja: na kwaterach Żołnierzy 1 MPS oraz kwaterze ofiar Marszu Śmierci.