Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Wejherowianie pojechali do Rosji na Eurofestiwal Odyseji Umysłu

Grupa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z Wejherowa wyjechała na finał europejski Odysei Umysłu do Petersburga w Rosji.

W związku z tym wyjazdem Prezydent Miasta Wejherowa przyznał szkole dotację na promocję miasta Wejherowa w Rosji. Umowę w imieniu Gminy Miasta Wejherowa podpisał zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, a w imieniu Szkoły – Siostra Dyrektor Marlena Wilmanska CR.

W trakcie podpisywania umowy zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz przypomniał, że uczniowie Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego odnieśli wielki sukces i bardzo dobrze zapromowali Wejherowo wygrywając eliminacje krajowe oraz zajmując II miejsce w finale ogólnopolskim. Czas na przygotowanie dokumentów wyjazdowych uczniów i opiekunów był bardzo krótki, ale wszystko się ułożyło pomyślnie i reprezentacja szkoły mogła planowo udać się w podróż do Rosji. Eurofestiwal Odyseji Umysłu odbywa się w dniach 24.04-03.05.2019 w Petersburgu. 

Jak informuje siostra Marlena Wilmanska w skład reprezentacji szkoły wchodzi  13. uczniów i 5 nauczycieli. Liderem trenerów jest Iwona Brzezińska, która od 10 lat prowadzi w szkole Odyseję Umysłów, a kierownikiem grupy wyjazdowej jest Dagmara Ostrowska. Podczas pobytu w Rosji uczniowie i nauczyciele zwiedzą Petersburg, zaś w drodze powrotnej zatrzymają się na Litwie i zwiedzą Wilno.