12 kwietnia 2019 r. na pl. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbywają się uroczystości z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Uroczystości na Placu Jakuba Wejhera organizuje Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem we współpracy z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. Patronat Honorowy nad imprezą objęli Prezydenta Wejherowa, Starosta Powiatu Wejherowskiego oraz Wójt Gminy Wejherowo. Impreza rozpoczęła się przemarszem o godz. 11.00 z Placu Reginy Osowickiej na Plac Jakuba Wejhera. Marsz "Razem dla autyzmu” ulicami Wejherowa przeprowadziła Straż Miejska i Policja. Na wejherowskim rynku rozstrzygnięty został  konkurs plastyczny "Autyzm, czyli...?". Swój występ artystyczny przedstawili uczniowie z PZKS Wejherowie, oraz młodzi artyści wejherowscy. W trakcie imprezy czynne są stanowiska konsultacyjno- informacyjne z przedstawicielami z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaprezentują się kluby sportowe: Gryf Wejherowo, Tytani, Klub Karate Wejherowo, Klub Kickboxingu oraz Klub Apollo. Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało ciekawe stoisko z atrakcjami  dla dzieci. Przed Ratuszem odbywa się  pokaz wozów wojskowych, Straży Pożarnej, policji i straży miejskiej. Dzieci mogą wykonać sobie na tle radiowozów i wozów bojowych  z funkcjonariuszami pamiątkowe zdjęcia.. Wydarzenie około godziny 16.00 zakończy się koncertem muzycznym.