Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Zapraszamy na warsztaty Budżetu Obywatelskiego

Dzisiaj we wtorek 9 kwietnia br. o godz. 18.00 odbędą się w Filharmonii Kaszubskiej warsztaty dla mieszkańców dotyczące sporządzania projektów Budżetu Obywatelskiego.

Podczas warsztatów będzie okazja skonsultować pomysły projektów BO z przedstawicielami władz miasta i ekspertami Urzędu Miejskiego w zakresie poprawności sporządzania projektów oraz możliwości ich realizacji.

Przypomnijmy, że mieszkańcy Wejherowa mogą zgłaszać w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego wszelkiego rodzaju inicjatywy związane m.in. z rekreacją, bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem czystości i porządku, estetyzacją, remontami, utrzymaniem i przebudową przestrzeni publicznych. Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny bądź nieinwestycyjny. Inwestycyjne nie mogą przekraczać wysokości 200 tys. zł, a nieinwestycyjne – związane np. z działalnością społeczną, kulturalną, oświatową czy sportową – 10 tys. zł.