XII Miejskie Podchody w Wejherowie

Kolejna 74. rocznica zakończenia działań wojennych w Wejherowie była okazją do zorganizowania XII Miejskich Podchodów dla wejherowskich szkół. Organizatorem podchodów była Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie. Za bazę imprezy posłużył Ratusz Miejski.

Do podchodów zgłosiło się 6 szkół z terenu Wejherowa, pięć szkół samorządowych plus Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1. Zawody rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia z udziałem zastępcy prezydenta Arkadiusza Kraszkiewicza oraz wykonania przez wszystkie drużyny (3-osobowe) zadań w postaci krzyżówki. Następnie wszyscy z trasami na mapach udali się w teren poszukując miejsc związanych z prowadzonym dochodzeniem, bowiem drużyny poszukiwały sprawcy pewnego wydarzenia o znaczeniu historycznym. Po powrocie z tras do ratuszu mali inspektorzy musieli do swych działań wykorzystać zdobyte ślady i rozpracować je przy pomocy m.in. mikroskopu i narzędzi laboratoryjnych m.in. do daktyloskopii. W trakcie finału okazało się, że osoba poszukiwaną przez młodych inspektorów okazał się twórca sal tradycji w ratuszu – sekretarz miasta Bogusław Suwara, co należało udowodnić w wyniku podjętych działań.

W wejherowskich podchodach zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 8 wyprzedzając drużynę Szkoły Podstawowa nr 11 oraz drużynę Szkoły Podstawowej nr 9. Czwarte miejsce zajęła drużyna Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, piąte – drużyna Szkoły Podstawowej nr 5, a szóste – drużyna - Szkoły Podstawowej nr 6.

Gratulując zwycięzcom i uczestnikom zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz po wręczeniu nagród powiedział, że choć komisja dokonała szczegółowej oceny rywalizacji i wyłoniono zwycięzcę, to najważniejsza była jednak atrakcyjna i pożyteczna zabawa, której wszyscy uczestnicy są zwycięzcami.

W zakończeniu podchodów uczestniczyli m.in. sekretarz miasta Bogusław  Suwara i Olga Tomaszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 oraz nauczyciele - opiekunowie drużyn,  którzy otrzymali pisemne podziękowania. Dodajmy, że głównym organizatorem podchodów, jako przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 9, była Bożena Wójcik, nauczyciel biologii i wychowania fizycznego.