Konferencja „Złote ciepło OPEC 2024” w Filharmonii Kaszubskiej: Dekarbonizacja i nagrody
Wejherowska Filharmonia Kaszubska stała się miejscem ważnych rozmów na temat przyszłości ciepłownictwa w regionie. Konferencja „Złote Ciepło OPEC 2024” zgromadziła przedstawicieli lokalnych samorządów, ekspertów branżowych oraz mieszkańców, którzy mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych planach dekarbonizacji ciepłowni i innych inicjatywach proklimatycznych.

Strategiczne plany OPEC na Pomorzu

Podczas konferencji omówiono szeroką gamę tematów związanych z przyszłością ciepłownictwa na Pomorzu. Prezes OPEC, Wojciech Folejewski, podkreślił, że spółka inwestuje znaczne środki w modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych w regionie. Szczególną uwagę poświęcono dekarbonizacji ciepłowni w Wejherowie, co ma na celu drastyczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zastąpienie pieców węglowych niskoemisyjnymi źródłami ciepła. „W rezultacie, w ciągu kilku lat emisja gazów w ciepłowni zostanie zredukowana nawet o 90 proc.” – zaznaczył Folejewski.

Wsparcie lokalnych władz w transformacji energetycznej

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. ekonomicznych i społecznych, podkreślił, że miasto aktywnie wspiera działania OPEC zmierzające do transformacji energetycznej. „Już w poprzedniej kadencji zmieniliśmy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie siedziby OPEC, umożliwiając w ten sposób prowadzenie dalszych inwestycji i kolejnych rozwiązań ekologicznych. Miasto przekazało także grunty, na których będzie realizowana nowa inwestycja” – powiedział Kraszkiewicz.

Prezentacje i panele dyskusyjne

W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji dotyczących funkcjonowania ciepłowni w Wejherowie oraz jej modernizacji. Dodatkowo, zaprezentowano wzorcowy rynek ciepłowniczy w Danii, co dostarczyło inspiracji do dalszych działań proekologicznych. Panel dyskusyjny, moderowany przez Wojciecha Folejewskiego, poświęcony był przygotowaniom do wykorzystania nadprodukcji energetycznej z planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. W panelu wzięli udział m.in. Emil Rojek, wicewojewoda pomorski, oraz dr Paweł Ziółkowski z Politechniki Gdańskiej.

Uhonorowanie kluczowych partnerów

Jednym z ważniejszych momentów konferencji było wręczenie statuetek Złote Ciepło OPEC. Nagrody otrzymały instytucje i firmy, które wyróżniły się w działaniach proklimatycznych oraz współpracy z OPEC. Wśród nagrodzonych znalazł się Urząd Miejski w Wejherowie, Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Empress Nieruchomości Sp. z o.o., MPCK „Koksik”, Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Nadmorska Grupa Medialna, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury.

Koncert na zakończenie konferencji

Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie. Był to miły akcent kończący wydarzenie, które nie tylko dostarczyło wielu cennych informacji, ale również pokazało, jak ważne są wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.


Opierając się na: Urząd Miasta Wejherowo