Co to jest geotechnika? Czym zajmuje się geotechnik?

Badania geotechniczne gruntu są często niezbędne. Chcesz wiedzieć kiedy? Jakie roboty geotechniczne można zlecić? Czym zajmuje się geotechnik? Wyjaśniamy!

Czym jest geotechnika?

Zgodnie z definicją, geotechnika to gałąź inżynierii lądowej. Jest to nauka zajmująca się badaniem właściwości gruntu. Przeprowadza się je w celu poznania ich możliwości pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych, Badania geotechniczne zleca się przed wykonaniem fundamentów budynków, ale i nawierzchni drogowych. W związku z tym musi to być nauka interdyscyplinarna, gdyż wykorzystać musi gruntoznawstwo, ale i geologię, mechanikę gruntów i budowli, fundamentowanie, chemię i fizykę. Zajmują się więc nią firmy, które mają doświadczenie zarówno w badaniu możliwości gleby, jak i w jej wzmacnianiu, aby możliwe było posadowienie budowli w miejscu, które nie jest zbyt nośne. Geotechnika w rozwiązaniach firmy Keller.com.pl to przykład działań, które pomagają przystosować grunt pod budowę, nawet jeśli pierwotnie może wzbudzać wątpliwości co do nośności.

Geotechnika – jakie prace wykonuje?

Zaleca się, by badania geotechniczne były wykonywane na każdym etapie budowy. Tak więc wyróżnia się badania wstępne, które dzięki pobraniu próbek, pozwalają określić typ gruntu, jego stan i możliwości. Bardzo często na tym etapie wiadomo już, czy wymaga on wzmocnienia, technologii iniekcyjnej, czy lepszym wyjściem będzie wykonanie fundamentowania głębokiego.

Oczywiście niezbędne jest też wykonywanie badań geotechnicznych w trakcie budowy. Dzięki monitorowaniu na bieżąco można zdecydowanie lepiej kontrolować stan gruntów i w razie konieczności pojąć kolejne kroki celem ich wzmocnienia. Bywa, że niezbędne okazuje się wysuszenie terenu, drenaż, ubijanie podłoża, a nawet wzmocnienie dodatkowymi materiałami. Często na budowie konieczme jest użycie kolumn żwirowych, stalowych lub wykonanie ścian szczelinowych.

Co robi geotechnik?

Badanie gruntu pod budowę można powierzyć geotechnikowi lub geologowi. Oboje posiadają uprawnienia geologiczno-inżynierskie. Tak więc i geotechnik i geolog mogą dokonywać badań oraz wystawiać ekspertyzy geotechniczne (budynki I lub II kategorii geotechnicznej). Jednak w sytuacji, gdy budynek kwalifikuje się do III kategorii – wówczas geolog nie wystarczy. Badania musi wykonać geotechnik.

A czym zajmuje się geotechnik? To właśnie jemu zleca się pobranie próbek i zbadanie gruntu przed budową. Opinia geotechniczna, którą przygotowuje taka osoba, jest często niezbędna architektowi, ale i ekipie, która podejmuje się wykonania inwestycji. To na jej podstawie przygotowuje się wszystkie niezbędne działania oraz dobiera materiał.

Architekt, znając wymagania gruntowe, wie, jak zaprojektować budowlę. Potrafi wybrać, jaki sposób posadowienia budynku będzie najbardziej odpowiedni, ale i ekonomiczny. Wskazuje rodzaj fundamentów odpowiedni dla danego gruntu. Dzisiaj, gdy dostępnych jest tak wiele możliwości (ławy i ściany fundamentowe, mikropale, kolumny żwirowe), warto postarać się przygotować grunt we właściwy sposób.