Konferencja w Wejherowie o polityce narodowosocjalistycznych Niemiec

Muzeum Piaśnickie zaprasza na Międzynarodową konferencji naukową pt. „Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec. Pomorze jesienią 1939 roku i zbrodnia pomorska”. Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 września 2019 roku w Wejherowie pod patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina.

Miejsce: Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Otwarcie konferencji w Filharmonii Kaszubskiej o godz.10.00.

Organizatorami konferencji są: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (organizacja naukowa konferencji), Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), Instytut Kaszubski oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Celem konferencji jest ukazanie polityki okupacyjnej narodowosocjalistycznych Niemiec, przez pryzmat Pomorza jesienią 1939 roku i w aspekcie zbrodni dokonanych przez Niemców na tymże terenie.
W skład Komitetu Naukowego wchodzą: prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Muzeum Stutthof), prof. Wanda Jarząbek (ISP PAN), prof. dr hab. Piotr Madajczyk (FWPN; ISP PAN), prof. dr  hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Kaszubski), Teresa Patsidis Zastępca Dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie oraz prof. dr hab. Miloš Řeznik (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie).

Konferencja składa się z dwóch ściśle powiązanych części. W pierwszej z nich podjęta zostanie ogólna refleksja nad metodami prowadzenia II wojny światowej i polityką okupacyjną narodowosocjalistycznych Niemiec. Omówione zostaną działania prowadzone wówczas na zapleczu frontu: z jednej strony akcje niemieckich Einsatzgruppen i Selbstschutzu, z drugiej – dywersja sowiecka. Następnie przedmiotem rozważań będą, w ujęciu porównawczym, systemy okupacyjne i polityka ludnościowa narodowosocjalistycznych Niemiec. Część druga będzie poświęcona początkowym miesiącom okupacji Pomorza po jego włączeniu do Rzeszy (wrzesień-grudzień 1939 r.).

Jak informuje zastępca dyrektora Muzeum Stutthof Teresa Patsidis rok bieżący to dla Polaków przypadająca 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, której tragiczne skutki dotknęły naszą Ojczyznę a także 80. rocznica krwawego piekła okupacyjnego dokonanego przez niemieckich zbrodniarzy na polskich warstwach przywódczych na Pomorzu jesienią 1939 roku. Piaśnica była w owym czasie pierwszym, największym miejscem masowych straceń ludności cywilnej, według wcześniej przygotowanych niemieckich planów. Skutki niemieckiej zbrodni pomorskiej 1939 roku dokonanej na polskich elitach odczuwamy do czasów współczesnych.

- Zanim zaistniała zbrodnia Katyńska, na Pomorzu jesienią 1939 roku życie straciło około 30 tysięcy Polaków. Piaśnica to symbol polskości, hartu ducha Narodu Polskiego, który pomimo cierpień i dokonanych na nim zbrodni, nigdy ducha nie stracił i nigdy się nie poddał – mówi Teresa Patsidis.

Konferencja zorganizowana przy współpracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Szczegółowy program konferencji: http://konferencja.isppan.waw.pl/