Fundusze z PFRON na likwidację barier w Powiecie Wejherowskim
Powiat Wejherowski otrzymał znaczące wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki ponad 800 tysiącom złotych możliwe będzie zrealizowanie projektów, które poprawią dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Zobacz, jakie zmiany czekają naszą społeczność!

Podpisanie umów i cel strategiczny programu

Starosta Wejherowski Marcin Kaczmarek, Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Iwona Szczygieł oraz Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek podpisali umowy na realizację ważnych zadań. Dzięki środkom z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” powiat otrzymał ponad 800 tysięcy złotych. Program ten ma na celu wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie.

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu

W ramach obszarów B, D i F samorząd otrzymał 830 769,39 zł na realizację projektów. Środki te zostaną przeznaczone na cztery kluczowe inicjatywy. Jednym z nich jest przebudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, gdzie powstanie szyb dźwigowy z windą do klatki schodowej. Na ten cel przeznaczono 174 189,99 zł z dofinansowania PFRON.

Pozostałe projekty obejmują zakup autobusu przystosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami dla Gminy Szemud oraz modernizację infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi. Dzięki wsparciu z PFRON możliwe będzie również przebudowanie oraz zakup i montaż windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Łączna kwota przeznaczona na te trzy projekty wynosi 656 579,40 zł.

Znaczenie wsparcia dla mieszkańców powiatu

„To znaczące wsparcie, dzięki któremu możemy sukcesywnie podnosić jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Pozyskane środki pozwolą na usunięcie barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych oraz transportowych poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami ruchowymi” – mówi Starosta Wejherowski Marcin Kaczmarek.

Realizacja tych projektów to krok ku lepszej integracji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wsparciu, mieszkańcy powiatu będą mieli lepsze możliwości do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, co jest niezwykle ważne dla budowania równości i solidarności w naszej społeczności.


Źródło: Powiat Wejherowski