Obchody 5. rocznicy nadania rondu imienia ks. Prałata Hilarego Jastaka
W piątą rocznicę nadania rondu imienia ks. Prałata Hilarego Jastaka, mieszkańcy Wejherowa mieli okazję uczcić pamięć tej wybitnej postaci. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz osoby zasłużone dla upamiętnienia księdza. To moment, aby przypomnieć sobie o jego niezwykłym życiu i działalności na rzecz społeczności.

Uroczystość złożenia kwiatów przy pamiątkowym obelisku

W dniu piątej rocznicy nadania rondu imienia ks. Prałata Hilarego Jastaka, mieszkańcy Wejherowa zebrali się przy pamiątkowym obelisku, aby oddać hołd tej wyjątkowej postaci. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Leszek Szczypior, wejherowski radny, Edmund Formela, inicjator upamiętnienia ks. Jastaka, oraz Agnieszka Szulakowska, kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych UM w Wejherowie. Wszyscy zgromadzeni złożyli kwiaty, wyrażając w ten sposób swoje uznanie i pamięć o zasługach księdza.

Życie i działalność ks. Prałata Hilarego Jastaka

Ksiądz Hilary Jastak urodził się 3 kwietnia 1914 roku w Kościerzynie. Był prałatem, doktorem teologii oraz kapelanem „Solidarności”. Jego życie było pełne poświęcenia dla innych, szczególnie w trudnych momentach historii Polski. Podczas wydarzeń grudniowych wspierał rodziny osób zabitych w zamieszkach ulicznych, a w trakcie stanu wojennego pomagał uwięzionym. Jego zaangażowanie i odwaga zostały docenione, gdy w 1995 roku otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł Honorowego Członka NSZZ „Solidarność”.

Trwała pamięć o ks. Jastaku w przestrzeni miejskiej

Pomnik ku pamięci ks. Prałata Hilarego Jastaka znajduje się przy ul. Władysława IV w Gdyni, co jest dowodem na to, że jego zasługi nie zostały zapomniane. Ks. Jastak zmarł 17 stycznia 2000 roku w Gdyni, ale jego duch i dziedzictwo pozostają żywe w sercach mieszkańców. Rondo u zbiegu ulic Necla, Gryfa Pomorskiego, Asnyka i Chmielewskiego, nazwane jego imieniem, jest kolejnym miejscem, które przypomina o jego wkładzie w życie społeczności.

Upamiętnienie ks. Prałata Hilarego Jastaka poprzez nadanie jego imienia rondu oraz organizowanie takich uroczystości jak ta rocznicowa, jest wyrazem szacunku i wdzięczności za jego wieloletnią działalność na rzecz ludzi. To także okazja, by młodsze pokolenia mogły poznać historię tego niezwykłego człowieka i zainspirować się jego postawą.


Według informacji z: Urząd Miasta Wejherowo