Zakończenie wyjątkowego roku akademickiego WUTW w Wejherowie

Miniony rok akademicki Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW) zakończył się z dużym sukcesem, przyciągając aż 380 słuchaczy. Uroczyste zakończenie odbyło się 27 czerwca w Szkole Podstawowej nr 9, podkreślając dynamiczny rozwój i zaangażowanie seniorów w życie miasta.

WUTW: Ponad 18 lat aktywności na rzecz seniorów

Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa nieprzerwanie od ponad 18 lat, koncentrując się na aktywizacji osób starszych. W tym czasie jego członkowie zorganizowali liczne inicjatywy, które wzbogaciły ofertę edukacyjną miasta. Uniwersytet oferuje różnorodne wykłady, warsztaty i ćwiczenia, które odbywają się zarówno w siedzibie stowarzyszenia, jak i na świeżym powietrzu.

Rok akademicki pełen różnorodnych zajęć

Prezes stowarzyszenia, Krystyna Laskowska, podkreśla, że rok akademicki 2023/2024 był wyjątkowy pod względem różnorodności zajęć. Słuchacze mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z florystyki, kosmetologii czy ceramiki, organizowanych we współpracy z lokalnymi instytucjami. Ponadto, uniwersytet zorganizował liczne spotkania z literatami, medykami oraz podróżnikami, co pozwoliło seniorom na poszerzenie swoich horyzontów.

Jubileusze i wycieczki krajoznawcze

WUTW miało również powody do świętowania. W minionym roku akademickim obchodzono 10-lecie Zlotu Seniorów Turystów oraz 10-lecie grupy teatralnej „Srebrna Nitka”. Te jubileusze były okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planami na przyszłość. Dodatkowo, stowarzyszenie zorganizowało wycieczki krajoznawcze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Wdzięczność za zaangażowanie i wsparcie

Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego, zastępca prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz, wyraził swoją wdzięczność: - Bardzo mnie cieszy, że z roku na rok przybywa studentów naszego uniwersytetu. Członkowie WUTW każdego dnia promują aktywny styl życia seniorów w naszym mieście, a ich inicjatywy są przeznaczone dla wszystkich wejherowian. Niezależnie od wieku. Chciałbym podziękować w imieniu swoim oraz prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta wszystkim zaangażowanym w budowanie tej pięknej społeczności oraz wszystkim uczestnikom tych licznych wykładów oraz warsztatów.

W trakcie wydarzenia nagrodzono również osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju uniwersytetu i jego prawidłowego funkcjonowania w ostatnim roku akademickim.

Spektakl „Srebrna Nitka” jako finał uroczystości

Zwieńczeniem uroczystości był występ grupy teatralnej „Srebrna Nitka”, która działa przy stowarzyszeniu WUTW. Spektakl w reżyserii Eweliny Magdziarczyk-Plebanek dostarczył zgromadzonym wielu emocji i był doskonałym podsumowaniem minionego roku akademickiego.


Opierając się na: Urząd Miasta Wejherowo