Ulica Tartaczna w Wejherowie po modernizacji za 9 mln zł – Powiat zakończył inwestycję
Nowe oblicze ulicy Tartacznej już dostępne dla mieszkańców Wejherowa. Po intensywnych pracach modernizacyjnych, które pochłonęły blisko 9 mln zł, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy cieszą się odnowioną arterią, która obiecuje poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. To kamień milowy w infrastrukturalnym rozwoju powiatu, odzwierciedlający jego dążenie do lepszego połączenia z Gminą Wejherowo.
  1. Ulica Tartaczna w Wejherowie została oficjalnie otwarta po modernizacji, kosztującej 9 mln zł.
  2. Projekt jest częścią większej inwestycji drogowej Powiatu Wejherowskiego, obejmującej również ulicę Przemysłową.
  3. Modernizacja była realizowana od 2019 roku i obejmowała m.in. budowę ponad 3 km nowej nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych.
  4. Całkowity koszt inwestycji drogowej sięgnął około 30 mln zł, z czego połowa pochodziła z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
  5. Dodatkowo zainstalowano nowe oświetlenie oraz parkingi, a także zbudowano dwa ronda i azyle dla pieszych.
  6. Przebudowa była podzielona na etapy, z pierwszym rozpoczynającym się w połowie 2019 roku.
  7. Dofinansowanie projektu pochodziło również z budżetu Miasta Wejherowo.

Na przestrzeni ostatnich lat, ulica Tartaczna przekształciła się z zaniedbanej arterii komunikacyjnej w pulsującą żyłą, którą tętni życie gospodarcze Wejherowa. Wszystko to dzięki staraniom Samorządu Powiatu Wejherowskiego, który nie szczędził wysiłków, aby oddać mieszkańcom i przedsiębiorcom przestrzeń zarówno funkcjonalną, jak i estetyczną.

Starosta Wejherowski, Gabriela Lisius, podkreśla wysiłki i determinację władz: "Zakończyliśmy ostatni etap modernizacji ulicy Tartacznej, której koszt wyniósł 8,8 mln zł. W ciągu czterech lat zrealizowaliśmy całe zadanie, w ramach którego powstało ponad 3 km nowej nawierzchni wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz dwa ronda. Łączny koszt inwestycji to około 30 mln zł, z czego 50% stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa."

Rekonstrukcja drogi powiatowej na odcinku Tartaczna-Przemysłowa przebiegała etapami przez ostatnie lata. W jej ramach, oprócz nowej nawierzchni, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową, sześć zatok autobusowych z wiatami przystankowymi oraz dwa skrzyżowania o ruchu okrężnym. To wszystko z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Wejherowa i okolic.

Wsparcie finansowe projektu nie ograniczyło się jedynie do środków powiatu. "Wszystkie etapy Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w łącznej wysokości blisko 14 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane także przez Miasto Wejherowo" – dodaje Starosta Lisius, wyrażając jednocześnie satysfakcję z zakończenia ważnej dla regionu inwestycji.

Zakończenie tego projektu to nie tylko wielki krok naprzód w infrastrukturalnej przemianie Wejherowa, ale także świadectwo współpracy między różnymi szczeblami władzy. Ulica Tartaczna stała się symbolen tego, jak zaawansowane planowanie i zaangażowanie mogą przynieść realne korzyści dla społeczności lokalnych.


Na podst. Powiat