Gotowi do służby Ojczyźnie

Trwa systematyczny nabór żołnierzy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kolejna grupa żołnierzy przeszkolona w Batalionie Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie złożyła uroczystą przysięgę wojskową i niebawem trafi do różnych oddziałów w pionie łączności na terenie kraju.

W swoim wystąpieniu dowódca Batalionu Dowodzenia MW kmdr por. Paweł Michowski przypomniał, że przysięga to ważna część narodowej tradycji, która jest nieodłącznym elementem wpisanym w historię oręża polskiego.

Akt żołnierskiego ślubowania odbył się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, a zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar dostąpiła czwórka wyróżniających się w służbie żołnierzy: szer. Angelika Anna Brzeska, Aneta Żurek-Chmiel, szer. Arkadiusz Rogowski i szer. Adrian Pisarczyk. Po przysiędze błogosławieństwa wszystkim nowo zaprzysiężonym żołnierzom dokonał kapelan wojskowy ks. por. Paweł Jaworski. W imieniu zaprzysiężonych głos zabrał mar. Grabowski dziękując przełożonym za szkolenie i przygotowanie do trudów służby i żołnierskiej specjalności.

Po ślubowaniu nastąpiła miła uroczystość, podczas której dowódca batalionu przekazał listy gratulacyjne i kwiaty rodzicom wyróżnionych żołnierzy. Gratulacje nowo zaprzysiężonym złożyli obecni na uroczystości przedstawiciele wejherowskiego samorządu lokalnego: starosta wejherowski Gabriela Lisius i zastępca prezydenta miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, który powiedział, że założyciel miasta Jakub Wejher też był żołnierzem i dowódcą wojskowym w służbie Rzeczypospolitej, a założone przez niego miasto obchodzi w maju br. 380 rocznicę swojego istnienia.

Uroczystość zakończyło odegranie „Marszu Pierwszej Brygady” a następnie defilada wojskowa. Z efektownym koncertem wystąpiła Orkiestra Marynarki Wojennej. W uroczystości uczestniczyli: szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdyni ppłk Janusz Wiśniewski oraz przedstawiciel komendanta 18 WOG kmdr ppor. Marcin Grzywacz.