Komunikat o przydatności wody do spożycia w wodociągu w Wejherowie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych do analiz laboratoryjnych w dniu 17.03.2023r. z wodociągu publicznego Wejherowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Przeprowadzone analizy jakości wody wykazały, iż jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie bakteriologicznym.

Pliki

( ocena przydatna-1.pdf ) ( Komunikat-2.pdf )