Kurs języka polskiego dla uchodźców
Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbywa się kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w Wejherowie. W zajęciach, odbywających się dwa razy w tygodniu, uczestniczy grupa ok. 20 osób.

- Podczas zajęć, które prowadzą dwie wolontariuszki – Izabela i Ewa – uczestnicy poznają podstawy naszego języka – mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor wejherowskiej biblioteki. -  Prowadzące korzystają  m.in. z materiałów audiowizualnych, które pozwalają ćwiczyć język nie tylko
w mowie i piśmie, ale i ze słuchu. W ten sposób uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę, która pozwala im odnaleźć się w sytuacjach życia codziennego. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a kursanci coraz lepiej radzą sobie z językiem polskim, jak mamy okazję przekonać się podczas rozmów.