Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Spisy powszechne organizowane są raz na 10 lat. Udział w spisie każdego z nas jest bardzo ważny, ponieważ wyniki spisu wpływają na nasze codzienne życie. Od nich zależy m. in. wielkość dotacji unijnych, czy liczba naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim.