Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Zakończenie roku szkolnego w wejherowskich szkołach

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, w wejherowskich szkołach podstawowych nie odbędą się tradycyjne, masowe uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Jednak we wszystkich szkołach uczniowie będą mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami. W Szkole Podstawowej nr 5, 6, 8, 9 i 11 wyznaczono godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa – maseczki, rękawiczki, zachowanie odpowiedniej odległości. Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą uczestniczyć w spotkaniach na sali gimnastycznej, nie mogą też towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw.

Tam, gdzie to możliwe, uroczystości odbędą się na zewnątrz – np. w Szkole Podstawowej nr 6 czy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP nr 8) – dla klas ósmych.

- Ten dzień będzie wyglądał inaczej niż zazwyczaj, w większości szkół, dyrektorzy przygotowali harmonogram spotkań poszczególnych klas, które odbywać się będą o innych godzinach, na różnych piętrach szkół, a uczniowie będą wchodzić kilkoma wejściami – wszystko dla zachowania bezpieczeństwa – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wszystko odbywać się będzie według harmonogramów, które udostępnione zostały na stronach internetowych szkół i z którymi należy się zapoznać.

Jak zapewniają dyrektorzy wejherowskich szkół, uczniowie zostali poinformowani o uroczystościach zakończenia roku szkolnego, otrzymali informacje, harmonogram, a nawet mapki z zaznaczeniem miejsca wejścia czy spotkania.

W przypadku nieodebrania świadectwa w wyznaczonym terminie pozostaje możliwość pobrania dokumentu za pokwitowaniem w sekretariatach szkół. Szczegółowe informacje na stronach internetowych danej placówki.