381. rocznica założenia Wejherowa uczczona przez prezydenta miasta
Wejherowo świętuje swoje 381. urodziny! To wyjątkowy dzień, który przypomina nam o bogatej historii i tradycji naszego miasta. Dziś wspominamy momenty, które ukształtowały naszą społeczność i nadały jej wyjątkowy charakter.
  1. Założenie osady Wejherowska Wola w 1643 roku.
  2. Uzyskanie praw miejskich przez Wejherowo w 1650 roku.
  3. Składanie kwiatów przed pomnikiem Jakuba Wejhera.
  4. Przywileje nadane przez króla, w tym prawo do jarmarków.

Wejherowo to miasto o bogatej historii, które swoje początki zawdzięcza osadzie Wejherowska Wola, założonej 28 maja 1643 roku. Siedem lat później, w 1650 roku, osada uzyskała prawa miejskie, co znacząco wpłynęło na jej rozwój i znaczenie w regionie.

Jednym z najważniejszych momentów w historii naszego miasta było nadanie mu przywilejów przez króla. Miasto mogło organizować cztery jarmarki doroczne oraz dwa tygodniowe, co przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju. Dodatkowo, mieszkańcom zapewniono 30-letnie zwolnienie z opłat na rzecz skarbu państwa.

Podczas dzisiejszych uroczystości, Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt wraz z delegacją, złożył kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera, założyciela miasta. To symboliczne wydarzenie przypomina nam o słowach Jakuba Wejhera, który w 1634 roku, podczas wyprawy pod Smoleńsk, powiedział: "To jest to, czego szukałem. Tak pod Białą ślub złożyłem, tak nad Białą go wypełnię".

Wejherowo było wyjątkowym miastem w Prusach Królewskich, będąc jedynym miastem prywatnym i ostatnim osadzonym na prawie chełmińskim. W herbie miasta, zgodnie z przywilejem królewskim, znajduje się „biały krzyż rycerzy maltańskich na niebieskim polu, otoczony zielonym wieńcem wawrzynowym, a w środku krzyża czerwona róża”.

Warto również wspomnieć, że każdy mężczyzna, chrześcijanin, niezależnie od narodowości, mógł zostać obywatelem miasta, pod warunkiem zapłacenia 10 złotych polskich. Miasto miało prawo zakładania różnych cechów, bractw i stowarzyszeń, z wyjątkiem cechu piwowarskiego.

Dzisiejsze uroczystości są doskonałą okazją do refleksji nad historią naszego miasta i jego dynamicznym rozwojem. Wejherowo to miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością, a jego mieszkańcy mogą być dumni z bogatego dziedzictwa, które jest ich udziałem.


Źródło: Urząd Miasta w Wejherowie