Wejherowo w 2024: Ponad milion złotych wsparcia dla lokalnych organizacji społecznych
W sercu Wejherowa tętni życie społeczne, które nieustannie zakorzenia się dzięki hojności miejskiego budżetu. Swym wsparciem, miasto nie tylko kultywuje istniejące inicjatywy, ale również otwiera drzwi dla nowych projektów i pasji na rzecz lokalnej społeczności.
  1. Przedstawiciele 14 stowarzyszeń i klubów podpisali z Prezydentem Miasta Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych, z pulą finansową sięgającą 420 tys. zł.
  2. Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, podkreślił różnorodność obszarów wspieranych przez miasto, w tym kulturę, ochronę zdrowia, sport i turystykę.
  3. W bieżącym roku Prezydent przyznał dotacje na sumę ponad 1 mln zł dla 46 organizacji pozarządowych, zobowiązując się do dalszego wsparcia.
  4. Wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia przyczyniają się do rozwijania bogatego życia społecznego w Wejherowie, z aktywnością skierowaną do wszystkich grup wiekowych.
  5. W procesie podpisania umów uczestniczyli również zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz Rafał Szlas, przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji.

W atmosferze pełnej optymizmu i zrozumienia dla potrzeb lokalnej społeczności, Wejherowo wita nowy rok z solidnym planem wsparcia dla organizacji społecznych. Inicjatywy te, od kultury po sport, od edukacji po zdrowie, są żywym dowodem na to, że miasto nie tylko słucha, ale i aktywnie reaguje na głosy swoich mieszkańców.

"Bogactwo życia społecznego w Wejherowie w dużym stopniu zależy od aktywności organizacji i stowarzyszeń, które działają w mieście. Bardzo dużo się dzieje i to jest wasza zasługa. Jesteśmy dumni, że do konkursu o dotacje z miasta przystąpiło 46 organizacji, a każda aktywność wymaga przecież środków finansowych. Dlatego na ten cel przeznaczyliśmy ponad milion zł," mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt, podkreślając wkład organizacji w dynamikę miasta.

Finansowe wsparcie, które miasto Wejherowo przyznaje organizacjom społecznym, odzwierciedla nie tylko uznania dla ich dotychczasowej pracy, ale również stanowi wyraz zaufania w ich przyszłe projekty. Te działania pokazują, że samorząd rozumie wagę inwestowania w społeczną tkankę miasta, co przekłada się na większą integrację, dynamikę kulturalną i aktywność mieszkańców na wielu płaszczyznach.

Zmagania z codziennością, zarówno w wymiarze kultury, sportu, jak i edukacji, stają się łatwiejsze, gdy zaangażowanie społeczne przeplata się z solidnym wsparciem finansowym. To właśnie te wspólne wysiłki nadają kolor i energię miastu Wejherowo, uczyniwszy je miejscem, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku czy zainteresowań.


Źródło: Urząd Miasta Wejherowo