Czy dobrze znasz zasady ortografii? Chcesz się o tym przekonać?

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zaprasza do udziału w I Dyktandzie Wejherowskim po patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, zorganizowanym z okazji Tygodnia Bibliotek i obchodów 380-lecia miasta Wejherowa

Jeśli jesteś zainteresowany to zapisz się w siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie lub pod adresami e-mail wskazanymi w regulaminach, przesyłając na niego swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Rozpoczęcie Dyktanda 12 maja 2023 r. o godz. 16.50 w siedzibie Biblioteki.

Tekst Dyktanda przygotowała dr Joanna Ginter z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Nie do przecenienia jest walor dydaktyczny Dyktanda. Każdy uczestnik, nie tylko sprawdzi swoją wiedzę, ale przede wszystkim weźmie udział w wykładzie, w którym to dr Joanna Ginter omówi trudności ortograficzne i interpunkcyjne zawarte w tekście.

Szczegóły udziału w Dyktandzie precyzują regulaminy:

I Dyktando Wejherowskie

I Dyktando Wejherowskie dla uczniów Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)