Kolejne tereny w Śródmieściu Wejherowa przeszły metamorfozę i zostały zagospodarowane

Zakończyła się budowa następnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron - w rejonie ulicy Wałowej i Rzeźnickiej. Wykonano ścieżki rowerowe, chodniki, małą architekturę, dodatkowe umocnienia brzegów rzeki, zagospodarowano tereny przyległe do ścieżki i podwórko. Ważnym elementem są wykonane zielone nasadzenia. Na inwestycję zrealizowaną w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne.
 
- Tereny w centrum miasta są od wielu lat systematycznie rewitalizowane. Rewitalizacja z pewnością odkrywa te miejsca na nowo i mam nadzieję, że jeszcze bardziej uatrakcyjnią Wejherowo - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Obecnie zakończyliśmy zagospodarowanie terenu miejskiego w centrum Wejherowa, które objęło m.in. budowę dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Cedron – od ul. Wałowej i od ul. Rzeźnickiej. W ramach inwestycji nadbudowane zostały istniejące betonowe nadbrzeża rzeki oraz zostały zamontowane na nich barierki. Zagospodarowano także tereny przyległe do ciągu pieszego – podwórko przy ul. Rzeźnickiej 9 otrzymało miejsca postojowe dla jego mieszkańców utwardzone kostką ażurową umożliwiającą wsiąkanie wód opadowych, wybudowano także wiatę śmietnikową. Przebudowano istniejący zjazd z ul. Rzeźnickiej. Inwestycja objęła elementy małej architektury, budowę fragmentu kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ciągów pieszych i utwardzonych powierzchni. Co ważne, zadbano także o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł, w tym dofinansowanie unijne. Dodatkowo wzdłuż ul. Rzeźnickiej, na odcinku od ścieżki do zjazdu na zagospodarowaną posesję przy ul. Rzeźnickiej 9, Starostwo Powiatowe w Wejherowie wyremontowało chodnik. Dodatkowo miasto wykonało doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Rzeźnickiej, co ma zapewnić kierowcom lepszą widoczność pieszego, a przechodniom – lepszą widoczność zbliżających się samochodów. 
 
Kolejne prace w Śródmieściu
 
- Rewitalizacja Śródmieścia przy wsparciu środków unijnych trwa już prawie 15 lat. Pierwszym etapem była przebudowa ulicy Wałowej i terenów przyległych wraz z dużym parkingiem. – podsumowuje wejherowski radny Wojciech Kozłowski, który w rewitalizacji uczestniczy od początku – Potem było wiele kolejnych zadań, które z uwagi na zakres i skalę realizowane były etapami, m.in. w tej okolicy 2013 r. miasto oddało do użytku mieszkańców pierwszy odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron, zaś w 2020 r. Park Cedron - oazę zieleni w centrum Wejherowa, z miejscami wypoczynku dla mieszkańców, fontanną i altaną, placem zabaw oraz automatyczną toaletą. Te inwestycje podnoszą komfort i polepszają warunki życia mieszkańców Wejherowa.
 
Niewiele miast w Polsce ma taki teren spacerowo-rekreacyjny w centrum miasta, jak Wejherowo – dodaje Piotr Bochiński, wejherowski radny. - Zmiany w tym miejscu miasta są z pewnością zauważalne dla mieszkańców. Pamiętam ten teren jako nieużytek, a dzięki szeroko zakrojonym pracom, rowerzyści mają do dyspozycji nową ścieżkę rowerową, a piesi szeroki chodnik, który umożliwia bezpieczną i wygodną komunikację w obu kierunkach. Zadbaliśmy również o zielone zagospodarowanie ulicy w postaci drzew i krzewów. 
 
W oficjalnym oddaniu inwestycji do użytku uczestniczyli m.in.: Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejherowskiego oraz wejherowscy radni – Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski.
 
Jedna z wielu inwestycji w tej kadencji

Zakończona inwestycja to jedna z wielu zrealizowanych w tej kadencji na terenie Wejherowa. Dotychczas miasto wybudowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi, halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu (obok lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. Zrealizowano projekty w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. boiska i place zabaw. Wykonano termomodernizację kilku budynków komunalnych.
 
Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, połączenia drogowego łączącego ul. Sucharskiego ze Strzelecką, budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”. Kończy się przebudowa ul. Kopernika i budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową oraz zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego. Prowadzone są remonty budynków i zagospodarowanie podwórek razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową.