Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Zmiany w przepisach i ułatwienia dla mieszkańców

Jedną z w ważniejszych decyzji na ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 05.11 było przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa” oraz uchwały w sprawie „Szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości…” Obie uchwały są przede wszystkim wynikiem zmian w ustawach. Miasto wprowadziło ponadto ułatwienia dla mieszkańców. Zmiany wejdą w życie od 1 marca 2020 roku.

W uchwale w sprawie „Szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” m.in. wprowadzono z inicjatywy miasta „wystawki na telefon”. Będzie to duże ułatwienie dla mieszkańców.

Wystawki na telefon

Dotychczas było tak, że dwa razy w roku, w określonych terminach mieszkańcy mogli wystawiać przy ulicy odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), które odbierał ZUK. Obecnie będzie tak, że mieszkańcy będę mogli dwa razy w roku zgłosić (telefoniczne, elektronicznie, pisemnie) do firmy wywozowej potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych w wybranym przez siebie terminie, a firma odbierze te odpady w ciągu 5 dni od zgłoszenia.

- Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. To oni będą mogli decydować kiedy chcą usunąć odpady. Nie będzie też okresowego nagromadzenia opadów na ulicach Wejherowa podczas wystawek. To jest bardzo dobre rozwiązanie! – podkreślał podczas dyskusji radny Rafał Szlas.

Radny Wojciech Kozłowski dodał:

- Mieszkańcy nie będą musieli czekać na termin wystawek po to, aby pozbyć się np. starego tapczanu, tylko zadzwonią i odbiór nastąpi w ciągu 5 dni. To duże ułatwienie. Warto też zauważyć, że podobną usługę dla mieszkańców świadczy już od dłuższego czasu Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie tzw. elektro-odpadów. Wystarczy zadzwonić i Związek odbiera za darmo stare pralki, lodówki, itd. Sprawdza się to w praktyce bardzo dobrze.

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz zwróciła uwagę na fakt, że nowy system ułatwi prace firmie wywozowej, gdyż nie będzie okresowego bardzo dużego nagromadzenia pracy podczas wystawek jak dotychczas, co poprawi również czystość na ulicach. Podobny system „wystawek na telefon” funkcjonuje już m.in. w Krakowie, Częstochowie, Olsztynie, Gliwicach i Gdyni.

BIO będzie obowiązkowe

Zarówno powyższą uchwałę jak  i „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa” należało w wielu punktach zmienić i uaktualnić na mocy aktualnie obowiązujących ustaw. Dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach polega m.in. na wprowadzeniu obowiązku selektywnej zbiorki odpadów  BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki żywności pochodzenia roślinnego) i określenie warunków ich odbioru. Między innymi ten temat będzie przedmiotem szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców, aby przygotować w Wejherowie wejście w życie  nowego systemu od 1 marca 2020 r.

Ponadto Rada Miasta musiała z treści uchwał usunąć zapisy powielające przepisy ustaw, gdyż takie są obecne wymagania organów kontroli i nadzoru. Zdaniem tych organów uchwały samorządów należy czytać razem z ustawami. Uchwały zawierające w swojej treści przepisy ustaw są po prostu uchylane przez organy kontroli i nadzoru.