Mieszkańcy uczcili pamięć Jakuba Wejhera

Obchodzona uroczyście w ostatnią niedzielę lutego br. 362. rocznica śmierci Jakuba Wejhera, założyciela naszego miasta, przyciągnęła na plac Jakuba Wejhera wielu gości i mieszkańców. 

Tradycyjne obchody jak zawsze rozpoczęły się złożeniem kwiatów w krypcie kościoła klasztornego OO. Franciszkanów na trumnie Jakuba Wejhera, a następnie udziałem we Mszy świętej w kościele pw. św. Anny, którą odprawił o. Ewaryst Grenda. Uświetnił ją swoim udziałem Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. J. Trepczyka. Po nabożeństwie z udziałem pocztów sztandarowych m.in. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Powiatowego Cechu Rzemiosł i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wszyscy przemaszerowali na plac Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewano uroczyście Hymn Państwowy i  Hymn Kaszubski.

Witając zgromadzonych prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka podkreślił, że doroczne obchody śmierci Jakuba Wejhera są zawsze ważnym wydarzeniem w życiu miasta, gdzie wspólnie z władzami miasta, powiatu i przedstawicielami różnych środowisk, oddawany jest hołd założycielowi grodu Wejhera i kultywowana jest jego pamięć.

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zabierając głos podczas spotkania z mieszkańcami zacytował słowa Jakuba Wejhera, który miał powiedzieć, że „skoro pod Białą ślub złożyłem, tak nad Białą go wypełnię”. Przypomniał również, że Jakub Wejher wypełnił słowa swojej przysięgi zakładając osadę Wejherowska Wola w 1643 roku, która 7 lat później otrzymała prawa miejskie.

- Jakub Wejher był pomysłodawcą i fundatorem dwóch kościołów o pięknej architekturze, które są trwałym elementem historycznej zabudowy miasta. Za jego życia powstała również Kalwaria składająca się z 25 kaplic barokowych nazywana Świętymi Górami, a obecnie jako miejsce wyjątkowe, stanowi wejherowskie Sanktuarium - powiedział  prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że Jakuba Wejher budował miasto z rozmysłem zostawiając nam w testamencie prośbę, abyśmy dbali o rozwój miasta i pomyślność mieszkańców.

- Dzisiaj prowadzimy sukcesywną rewitalizację przestrzeni publicznej, prężnie rozbudowujemy infrastrukturę miasta, dbamy także o rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców - podkreślił prezydent Wejherowa.

Po przemówieniach delegacje władz miasta i powiatu, okolicznych oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych środowisk złożyły kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera. Obecni byli m.in. posłowie Małgorzata Zwiercan i Kazimierz Plocke, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta wejherowski Gabriela Lisius, wójtowie gmin - Wejherowo Henryk Skwarło i Krokowej Adam Śliwicki, dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, kombatanci, służby mundurowe, harcerze i inni.

Głównym organizatorem uroczystości był Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie, przy współpracy władz Miasta Wejherowa i Ojców Franciszkanów.  Uroczystość uświetnił wystrzał armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i salwa z muszkietów Chorągwi Jakuba Wejhera i Pułku Czarnieckiego.