Dzień Kuratora Sądowego w Filharmonii Kaszubskiej
W Filharmonii Kaszubskiej odbyły się uroczyste obchody Dnia Kuratora Sądowego okręgu gdańskiego. Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości, którzy podkreślali znaczenie i trud pracy kuratorów sądowych. Była to okazja do złożenia życzeń oraz wręczenia podziękowań za ich zaangażowanie i oddanie.

Uznanie i życzenia dla kuratorów sądowych

Podczas uroczystości w Filharmonii Kaszubskiej, Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, złożył życzenia Beacie Puzdrowskiej, Kuratorowi Okręgowemu Sądu Okręgowego w Gdańsku, oraz wszystkim kuratorom sądowym. Kraszkiewicz podkreślił znaczenie ich pracy, która wymaga dużego zaangażowania, profesjonalizmu oraz empatii. Złożył im życzenia wytrwałości, optymizmu i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Do życzeń dołączył także Emil Rojek, wicewojewoda pomorski, oraz sędziowie z Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ich obecność i słowa wsparcia były wyrazem uznania dla pracy kuratorów, która jest nie tylko wymagająca, ale również niezwykle odpowiedzialna.

Trud i odpowiedzialność pracy kuratora

Arkadiusz Kraszkiewicz w swojej przemowie zwrócił uwagę na to, że praca kuratora sądowego nie kończy się na określonych godzinach pracy. "Praca kuratora sądowego jest niełatwa i bardzo odpowiedzialna, nie zamyka się w ramach godzinowych, angażuje emocjonalnie, wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, empatii, ale też stanowczości oraz szacunku i zrozumienia dla potrzeb i problemów drugiego człowieka" – powiedział Kraszkiewicz.

Kuratorzy sądowi nie tylko wykonują orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, ale także muszą wykazywać się dużą dozą empatii i zrozumienia wobec osób, z którymi pracują. Ich praca często wymaga interwencji w trudnych sytuacjach życiowych, co czyni ją niezwykle wymagającą i odpowiedzialną.

Wręczenie statuetek i podziękowań

Podczas uroczystości wręczono statuetki i podziękowania dla zawodowych kuratorów sądowych z Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej sądów rejonowych okręgu gdańskiego. Nagrody te otrzymali kuratorzy, którzy najdłużej pełnią swoją służbę, zarówno w sprawach karnych, jak i rodzinnych oraz nieletnich.

Kuratorzy społeczni, którzy również odgrywają ważną rolę w systemie kurateli sądowej, zostali uhonorowani za swoją długoletnią pracę w pionie kurateli rodzinnej i nieletnich oraz kurateli dla dorosłych. Podziękowania te były wyrazem uznania dla ich poświęcenia i zaangażowania.

Uroczystość w Filharmonii Kaszubskiej była nie tylko okazją do złożenia życzeń i podziękowań, ale także do podkreślenia znaczenia pracy kuratorów sądowych, którzy na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami, pomagając osobom w trudnych sytuacjach życiowych.


Na podstawie: UM Wejherowo