Jubileusz 50-lecia Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie
50-lecie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie stało się okazją do uroczystych obchodów, które miały miejsce w budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Jubileusz ten zgromadził wielu znamienitych gości i był momentem refleksji nad historią oraz osiągnięciami tej placówki edukacyjnej.

Historia i znaczenie szkoły

Początki Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, popularnie zwanej „Medykiem”, sięgają 1974 roku. Pierwotnie szkoła mieściła się w budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. Ze względu na rosnące zainteresowanie, szczególnie kierunkiem pielęgniarskim, szkoła została przeniesiona na ul. 3 Maja, gdzie obecnie znajduje się Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

W tej lokalizacji przez niemal ćwierć wieku szkoła kształciła przyszłych specjalistów medycznych, zdobywając uznanie i sukcesy w swojej dziedzinie. W 1984 roku, z okazji 10-lecia istnienia, nadano jej imię Profesora Zdzisława Kieturakisa, wybitnego chirurga i wykładowcy, co podkreśliło prestiż placówki.

Obchody jubileuszu

Uroczystości związane z 50-leciem odbyły się w murach I Liceum Ogólnokształcącego i zgromadziły wielu gości, w tym przedstawicieli lokalnych samorządów oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zastępca prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz, złożył gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej.

- W imieniu swoim oraz prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta chciałbym pogratulować pięknego jubileuszu. Popularny „Medyk” to instytucja, która przez lata z wieloma sukcesami kształciła i nadal kształci wybitnych absolwentów i znakomitą kadrę. Wielkie wyrazy uznania należą się przede wszystkim dyrekcji szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu. Jesteśmy dumni, że w naszym mieście funkcjonuje taka znakomita jednostka oświatowa - powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz.

Podczas ceremonii Arkadiusz Kraszkiewicz przekazał na ręce dyrektora szkoły, Waldemara Skrzyneckiego, miniaturę statuetki Jakuba Wejhera w dowód uznania za wybitne zasługi dla miasta i jego mieszkańców.

Nowoczesna edukacja i przyszłość

Od 2013 roku szkoła funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Dworcowej 5. Pod przewodnictwem dyrektora Waldemara Skrzyneckiego, placówka kontynuuje tradycję kształcenia specjalistów w różnych dziedzinach medycyny i nie tylko. Obecnie oferuje m.in. kierunki takie jak: Podolog, Technik Administracji, Florysta, Technik Elektroradiologii, Technik Masażysta czy Higienista Stomatologiczna.

Jubileusz 50-lecia stał się momentem refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz wyzwaniami stojącymi przed szkołą w przyszłości. Wybitni absolwenci i znakomita kadra pedagogiczna to najważniejsze atuty „Medyka”, które wciąż przyciągają nowych uczniów.

Podsumowanie

Obchody 50-lecia Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa były nie tylko okazją do świętowania, ale również momentem, by docenić wkład szkoły w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów, „Medyk” nadal pozostaje ważnym elementem edukacyjnej mapy regionu, kształcąc przyszłych specjalistów i przyczyniając się do podnoszenia standardów w różnych dziedzinach zawodowych.


Wg inf z: UM Wejherowo