Projekt, „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni", który prowadzimy z Fundacją FRSI, pomału dobiega końca. Dzięki niemu:
- dzieci mogły uczestniczyć w kreatywnych zajęciach rozwojowych z zakresu STEAM, w zajęciach artystycznych, a także w relaksujących zajęciach ruchowych Team Up), co pozwoliło im rozwijać ich potencjał, zainteresowania, hobby i uzdolnienia w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze w bibliotece
- uczniowie i uczennice z Ukrainy miały możliwość nauki online zgodnie z ukraińskim programem nauczania, co pozwoliło im być na bieżąco z materiałem w czasie pobytu w Polsce, a ukraińscy uczniowie polskich szkół otrzymali wsparcie w nauce
- dorośli opiekunowie mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji z zakresu języka polskiego na specjalnym kursie
A to nie wszystko! Cieszymy się, że w tym temacie wciąż tyle się dzieje! Z naszymi młodszymi uczestnikami projektu i ich opiekunami spotkamy się jeszcze w grudniu na podsumowaniu działań. Ale już teraz zaczęliśmy kolejne działania kierowane do młodzieży, które są częścią projektu "Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce."
Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni" jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich
#RóżniRówniWażni
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.
#FRSI_Бібліотекадлякожного
#РізніРівніВажливі