Uwaga! Żaby! Pomóż im przeżyć!

Płazy występujące w Polsce, budzą się właśnie ze snu zimowego i przystępują do godów. W miastach dotyczy to przede wszystkim żab. Niestety, ogromna liczba tych sympatycznych stworzeń może zginąć w drodze do zbiornika wodnego, oczka czy cieku.  W Wejherowie rozpoczęła się coroczna akcja przenoszenia żab i ropuch wędrujących do zbiorników wodnych na osiedlu Fenikowskiego.

Przy terenie parkingu oraz wzdłuż drogi zostały zamontowane płotki, które utrudniają płazom wejście na jezdnie.Prosimy o nieniszczenie tych płotków!Zwracamy się również z prośbą do kierowców, aby uważniej i wolniej jechali przez ul. Orzeszkową i ul. Fenikowskiego – może to zaoszczędzić życie wielu płazom.

Dlaczego ważna jest ochrona płazów i pomoc w ich przenoszeniu?

Płazy spełniają bardzo ważną rolę w środowisku przyrodniczym ponieważ są dobrym wskaźnikiem stanu środowiska – reagują na zanieczyszczenie gleby i wody m. in. metalami ciężkimi, pestycydami i węglowodorami. Przyczyniają się do równowagi biologicznej - płazy odżywiają się głównie komarami, meszkami i ślimakami nagimi (które są uciążliwe dla człowieka). Z ciekawostek ropucha szara (która najliczniej występuje na tym terenie) wykazuje duże przywiązanie do zbiornika wodnego, w którym się narodziła, a maksymalny zasięg migracji może wynieść ok. 3 km.