Odpust Trójcy Świętej na wejherowskiej Kalwarii
Odpust na Kalwarii Wejherowskiej

Pielgrzymi z kilkunastu miejscowości powiatów puckiego, wejherowskiego oraz z gdyńskich parafii przybyli na wejherowską Kalwarię na Odpust Trójcy Świętej, zwany też morskim. Uroczystości połączone były z obchodami 20-lecia wejherowskiego Misterium. 

Na odpust w uroczystość Świętej Trójcy przybywają pielgrzymi z północnych Kaszub, stąd też nazywany jest odpustem morskim. Niedzielną sumę odpustową odprawił o. Franciszek Chodkowski, wikariusz prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu, który z zainteresowaniem przyglądał się wszystkim uroczystościom kalwaryjskim, a szczególnie powitaniu i pożegnaniu pielgrzymek, które zaprezentowały zebranym mieszkańcom święte obrazy.

Eucharystię dodatkowo uświetniły śpiewem połączone chóry z rejonu całych Kaszub.

Uroczystości połączone były z obchodami 20-lecia wejherowskiego Misterium, które jak podkreślił o. Joel Kokott, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie, jest żywą ewangelią.

W nabożeństwie uczestniczył również ks. Daniel Nowak, infułat kapitulny kapituły kolegiackiej wejherowskiej oraz władze powiatu i miasta – prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz.