Budowa ul. Necla-Gryfa
ul, Gryfa Pomorskiego

Trwa kolejny etap prac związanych z budową ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie - na odcinku ul. Necla od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka. Obecnie prowadzone są prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej na ul. Gryfa Pomorskiego przewidziano w czerwcu 2022 r., natomiast w ul. Necla - w listopadzie 2022. Jednocześnie wykonawca - firma budowlano-drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni zapewnia, że prace drogowe będą kontynuowane w drugiej połowie czerwca.

- Podczas budowy wykonawca napotkał na szereg niespodzianek w innym niż zakładał projekt przebiegu infrastruktury podziemnej – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Konieczne było przeprojektowanie drogi z uwagi na dostosowanie wysokościowe zjazdów, które powstały przy ul. Gryfa od momentu opracowania dokumentacji (rok 2016)  do rozpoczęcia robót budowlanych. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Prace przy przebudowie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych postępują zgodnie z harmonogramem robót.

Jak zapowiada wykonawca, największe natężenie robót przypadnie na miesiące wakacyjne. Zaprojektowane konstrukcje wzmocnień nawierzchni drogowych, przy jednoczesnej przebudowie całej infrastruktury podziemnej, powodują  że budowę takiego wzmocnienia należy wykonywać pełną szerokością nawierzchni – stąd kłopotliwe będzie dla mieszkańców wyłączenie z ruchu ul. Necla i utrudnienia na ul. Gryfa  - ruch jednokierunkowy, które potrwają do jesieni 2022 r. 

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma Kruszywo sp. z o.o., dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!