Badania nieniszczące – na czym polegają?

Przemysł, budownictwo, metalurgia to dziedziny, które trudno dziś wyobrazić sobie bez badań nieniszczących NDT. Żaden bowiem wytwórca elementu konstrukcji, zbiornika, przewodu technologicznego nie będzie chciał dokonać destrukcji nowego podzespołu. Dzięki nowoczesnym metodom projektowym, wspomaganym przez środowiska CAD i symulacje, potrafimy zaprojektować elementy o dokładnie dobranych parametrach użytkowych i wytrzymałościowych. Odrębną kwestią pozostają błędy wykonawcze, których identyfikacją i pomiarami zajmują się specjaliści firmy Navitest.

Metody badań nieniszczących.

Ten rodzaj badań przeprowadza się w sytuacji, kiedy dysponujemy wyrobem z materiału, który był już badany metodami niszczącymi w celu określenia jego cech wytrzymałościowych. Badania NDT można przeprowadzać na szerokiej gamie elementów z różnorakich materiałów a dobór metody zależy od jego rodzaju, charakteru poszukiwanych uszkodzeń, czy budżetu zleceniodawcy. Szeroka oferta firmy Navitest pozwala na badania metodami:

  • ultradźwiękową (UT), która obecnie jest najpopularniejszą i najtańszą objętościową metodą badania wewnętrznych uszkodzeń, występujących w strukturze materiału, w szczególności w odlewach, odkuwkach i spoinach. Z jej zastosowaniem wykrywa się wady połączeń, takie jak rozwarstwienia, przyklejenia, brak przetopu. Technicy Navitest mogą wykonać proste badanie ręczne, ale w razie konieczności także badanie z rejestracją wyników TOFD lub Phased Array. Ze względu na bezpieczeństwo i prostotę badania (urządzenia do badań ultradźwiękowych nie emitują szkodliwego promieniowania) metodę UT stosuje się np. do badania osadów i postepowania korozji w przewodach instalacji przemysłowych,
  • radiograficzną (RT), należąca do najdokładniejszych i najstarszych objętościowych metod badań nieniszczących. Zakres badań RT, przeprowadzanych przez Navitest, pokrywa się z metodą ultradźwiękową, jednakże ze względu na emisję promieniowania rentgenowskiego lub gamma jest ona droższa (ze względu na cenę izotopów) i stwarza ryzyko przypadkowego napromieniowania,
  • penetracyjną (PT), która w odróżnieniu od metod objętościowych, odnosi się tylko do badania uszkodzeń na powierzchni materiału. Przy tej metodzie stosuje się barwiący lub fluorescencyjny penetrant, który następnie zmywa się tak, by pozostał tylko w penetrowanej szczelinie (uszkodzeniu) i za pomocą wywoływacza uzyskuje wysoko kontrastowy obraz uszkodzenia. Specjaliści Navitest przeprowadzają pojedyncze badanie w czasie od 15 do 60 minut. Metodą penetracyjną bada się głównie porowatości, zakucia i zawalcowania, pęknięcia i rysy po obróbce lub zmęczeniu materiału.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi badań nieniszczących, przeprowadzanych w firmie Navitest z łatwością można dobrać badanie odpowiednie dla danej branży. Korzystać z nich może przemysł stoczniowy, odlewniczy, chemiczny, rafineryjny.

Dlaczego badania NDT w firmie Navitest?

Przede wdzystkim dlatego, że Navitest łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi metodami i urządzeniami do prac badawczych. Ponadto, jako poważna,  akredytowana jednostka badawcza prowadzi prace, związane z monitorowaniem korozji, wykonywane in situ na ustniejących, funkcjonujacych obiektachh i urządzeniach. Bardzo często technicy Navitest wykorzystują metody alpinistyczne, by dokonać sprawdzeń w trudno dostępnych miejscach żurawii portowych, przęseł mostów, czy na  statkach.

Navitest to także odpowiedni partner do oceny zgodności materiałów, wyrobów i elementów, bez której niemożliwe jest wprowadzenie ich do obrotu i stosowania np. w branży budowlanej.