Wejherowo bierze udział w ogólnopolskim Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Im więcej mieszkańców weźmie udział w spisie, tym większe szanse na zwycięstwo! Spis trwa do 30 września 2021 r. i jest obowiązkowy!

Zadanie konkursowe polega na wzięciu udziału w Narodowym Spisie Powszechnym za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ , jak największej liczby mieszkańców danej miejscowości. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub chcą dokonać spisu osobiście, ale potrzebują pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji zapraszamy do odwiedzenia w Urzędzie Miejskim w Wejherowie „Stanowiska do samospisu”. Aby skorzystać z tej pomocy, wystarczy zarezerwować wizytę pod nr telefonu: 058 677 71 90 lub 058 677 70 91.

Konkurs trwa do 30 września 2021 r. Wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 listopada 2021 r. Lista zwycięskich gmin zostanie opublikowana na stronie https://spis.gov.pl/ oraz w mediach społecznościowych GUS i podległych Prezesowi GUS jednostkach statystyki publicznej. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe!