4 maja 2021 r. Urząd Miasta Wejherowa będzie zamknięty
Urząd Miejski przy ul. 12 Marca 195

Informujemy, że we wtorek 4 maja 2021 r. Urząd Miejski w Wejherowie będzie nieczynny. Dyżur - w godzinach od 7.30 do 15.30 - pełnić będą w budynku Urzędu przy ul. 12 Marca 195: Kancelaria Ogólna, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) w związku z § 9 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie, zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku).