Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Trwają intensywne prace przy budowie EkoFabryki w Wejherowie
Budowa EkoFabryki w Wejherowie
W Wejherowie w rejonie ulic Tartacznej i Budowlanych powstaje EkoFabryka. Będzie się w niej znajdował m.in. nowoczesny system gospodarki odpadami oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie zdobył unijne środki na realizację inwestycji. Centrum otwarte będzie dla każdego, kto interesuje się ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowania. 
 
Nowoczesna EkoFabryka powstanie na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie. Na powierzchni 2 ha znajdzie się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), myjnia do pojemników i pojazdów, Centrum Edukacyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. 
 
W EkoFabryce powstaną warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, biblioteka z odzysku, ścieżka edykcyjna dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty „Zrób to sam”. Organizowane będą konferencje i szkolenia oraz spotkania o tematyce ekologicznej. Planowany koszt inwestycji to ok. 26,5 mln zł, z czego ponad 13,4 mln zł to dofinansowanie unijne. 
 
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, ten projekt ma usprawnić selektywną zbiórkę odpadów, zachęcić mieszkańców do powtórnego wykorzystania przedmiotów, a przede wszystkim zwiększyć wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami oraz rozwijać postawy proekologiczne. 
 
- To budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami dla Wejherowa, która polega na modernizacji i odzyskaniu wartości użytkowej dawnej fabryki drzewnej. Budynek będzie przygotowany do edukacji - upcyklingu, recyklingu i przede wszystkim wszystkim działań towarzyszących – wyjaśnia Roman Czerwiński, prezes zarządu ZUK w Wejherowie. - Będzie tu składownia dla rzeczy, których ludzie już nie potrzebują, a nie chce tego wyrzucić. Nie wszystko jest odpadem. My to naprawimy lub przerobimy. Będziemy przewracać je do użytkowania. Ludzie teraz nam dostarczają książki czy instrumenty. 
 
W ramach projektu EkoFabryki powstały także podziemne pojemniki tzw. gniazda, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki odpadów. Gniazda rozmieszczone są w Śródmieściu Wejherowa, a zostaną uruchomione dla mieszkańców w pierwszej połowie maja.