Ruszył I Ogólnopolski Konkurs Poezji Patriotycznej “O miecz Jakuba Wejhera”
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do I Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej pod hasłem “O miecz Jakuba Wejhera” zorganizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
 
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest głównie do poetów, którzy ukończyli 18 lat – zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w organizacjach twórczych. Nadesłane utwory literackie muszą być o tematyce patriotycznej, natomiast ich forma może być dowolna.
 
- Celem konkursu jest m.in. promocja i aktywizacja środowiska poetów, wzbogacenie i rozwój literatury, propagowanie dawnych, obecnych i nowych nurtów i form artystycznych w literaturze oraz rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Obejmuje on także poezję patriotyczną, a tematyka utworów powinna mieć związek z setną rocznicą odzyskania niepodległości – podkreślają organizatorzy konkursu.
 
Zgodnie z regulaminem, jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nieprzekraczający trzech arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego formatu A4, czcionka 12. Na konkurs należy wysłać trzy dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w czterech egzemplarzach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz kartę zgłoszeniową.
 
Organizatorzy przewidują trzy nagrody główne  (które będą wynosić nie mniej niż 1500 zł brutto) oraz specjalną za małą formę literacką, taką jak fraszka, haiku, epigramat, limeryk.
 
Prace konkursowe można przesyłać do 15 października, zaś uroczysta gala wraz z oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 9 listopada w siedzibie muzeum.
 
Szczegółowy regulamin konkursu znajdziesz TUTAJ.

1000 Znaków do wykorzystania